Πολιτική προστασίας δεδομένων

Ακολουθώντας επακριβώς τις αρχές που διέπουν το Νόμο πέρι προστασίας των καταναλωτών(Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με πωλήσεις από απόσταση, από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο καθώς και τις διατάξεις του ελληνικού νόμου(Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , δεσμευόμαστε ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την έγκριση σας χρήση των προσωπικών σας στοιχείων ούτε σε δημοσιοποίηση, πώληση ή ανταλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων με οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία (τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ) είναι απόλυτα ασφαλείς και απόρρητες. Ύστερα από αίτηση διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται σε κανέναν.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός που χρησιμοποιείται κατά την είσοδο σας διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτα ασφάλεια στα προσωπικά σας δεδομένα.